Modele de analiză marketing

Modelele de analiză de marketing au o contribuție vitală la analiza situației curente a unei afaceri. Aceste analize se bazează pe date interne ale companiei, dar și pe date referitor la industrie, indicatori macroeconomici, propuneri legislative sau legi, statistici naționale sau regionale, sondaje de opinie. Pe lângă modele de analiză, în acest articol, abordăm și câteva modele de creștere a afacerii, cum ar fi modelul Ansoff sau STP, toate cu scopul de a genera o strategie de promovare și de marketing cât mai relevantă.

Modelul BCG (Boston Consulting Group)

Modelul BCG reprezintă o modalitate eficientă de a evalua portofoliul de servicii de marketing al unei companii. Împărțind serviciile în categorii precum „Stele,” „Vaci de Bani,” „Întrebări,” și „Câini,” acest model oferă o perspectivă asupra contribuției fiecărui serviciu la profit și creșterea pe piață. Pentru o companie de servicii de marketing, acest model poate ghida alocarea resurselor și priorizarea serviciilor pentru a maximiza impactul financiar.

Cele cinci forțe ale lui Porter

Michael Porter a introdus un cadru conceptual cu privire la cinci forțe care influențează concurența într-un mediu industrial. Analizarea puterii furnizorilor, puterii cumpărătorilor, amenințării produselor/serviciilor substituibile, amenințării de noi intrări pe piață și gradului de competitivitate dintre concurenți oferă o înțelegere profundă a peisajului concurențial.

Pentru o companie de servicii de marketing, această analiză poate ghida strategiile de poziționare și diferențiere.

Analiza marketing mix (4 P, 4 CS, 5P, 9P)

Conceptul clasic al celor 4 P-uri (Product, Price, Place, Promotion) a evoluat în diverse variante, cum ar fi cele 4 CS (Client, Cost, Convenience, Communication), cele 5P-uri (People/Oamenii și Processes/Procese de lucru), sau chiar cele 9P-uri, adăugând elemente precum Partnership și Public Relations.

În cazul unei firme mici se aplică, în majoritatea cazurilor, modelul 4 P, însă cu cât mai mare și complexă este activitatea unei companii devin relevante și cadrele teoretice mai vaste, cum ar fi modelul 5P sau 9P.

Analiza PESTLE

Analiza PESTLE este un instrument strategic care explorează factorii politici, economici, sociali, tehnologici, legali și de mediu care pot afecta o organizație.

 • Politici (Political): Legislația, stabilitatea politică, reglementările.
 • Economici (Economic): Indicatori economici, inflația, ratele dobânzilor.
 • Sociali (Social): Demografie, cultură, tendințe sociale.
 • Tehnologici (Technological): Inovații, tehnologie emergentă.
 • Legal (Legal): Reglementări și norme juridice.
 • Mediu (Environmental): Aspecte ecologice, schimbările climatice.

Această analiză ajută o companie să înțeleagă mediul extern și să anticipeze schimbările care pot afecta planurile strategice. Furnizează o bază solidă pentru luarea deciziilor în contextul unui mediu de afaceri complex.

Prin această analiză putem identifica noi direcții de creștere sau o nouă nișă de piață pentru afacerea pentru care o realizăm. De exemplu, un cazul unei analize PESTLE pe care am realizat-o acum 3 ani pentru o companie de produse lactate în zona Clujului am identificat o nouă direcție de creștere prin produse premium, pentru segmentul de audiență cu venituri crescute și cu focus pe calitatea organică a produselor.

Analiza SWOT

Analiza SWOT evaluează punctele tari (Strengths), punctele slabe (Weaknesses), oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) unei organizații.

 • Puncte Tari (Strengths): Resurse și capacități care oferă un avantaj competitiv.
 • Puncte Slabe (Weaknesses): Deficiențe interne care pot crea obstacole.
 • Oportunități (Opportunities): Factori externi care pot aduce beneficii.
 • Amenințări (Threats): Factori externi care pot reprezenta riscuri.

SWOT ajută la identificarea și prioritizarea factorilor interni și externi care pot influența succesul organizației. Furnizează o platformă pentru dezvoltarea strategiilor care capitalizează pe punctele tari și oportunități, în timp ce gestionează punctele slabe și amenințările.

SWOT 9 Box

SWOT 9 Box este o extindere a analizei SWOT, împărțind matricea în nouă celule pentru a oferi o perspectivă mai detaliată.

 1. Puncte Tari majore (Major Strengths): Puncte forte cu impact major.
 2. Puncte Tari moderate (Moderate Strengths): Puncte forte cu impact moderat.
 3. Puncte Tari minore (Minor Strengths): Puncte forte cu impact minor.
 4. Oportunități majore (Major Opportunities): Oportunități cu impact major.
 5. Oportunități moderate (Moderate Opportunities): Oportunități cu impact moderat.
 6. Oportunități minore (Minor Opportunities): Oportunități cu impact minor.
 7. Amenințări majore (Major Threats): Amenințări cu impact major.
 8. Amenințări moderate (Moderate Threats): Amenințări cu impact moderat.
 9. Amenințări minore (Minor Threats): Amenințări cu impact minor.

Această abordare oferă o viziune mai detaliată și ajută la priorizarea strategiilor. Managementul poate focaliza eforturile pe zonele cu impact major și să dezvolte tactici adecvate pentru fiecare celulă a matricei.

Modelul 7s al McKinsey

Acest model analizează șapte elemente ale unei organizații: strategie, structură, sisteme, stiluri, personal, abilități și valori. Elementele sunt interconectate și trebuie să fie aliniate pentru a asigura succesul organizațional.

Acest model ajută la evaluarea și ajustarea aspectelor cheie ale organizației pentru a asigura coerența și eficacitatea în atingerea obiectivelor strategice.

Modelul STP

Segmentarea, Targeting și Poziționarea (STP) este fundamentală pentru companiile din toate industriile, întrucât personalizarea ofertelor vine cu o rată mai mare de conversie. Segmentarea corectă a pieței, selectarea unui public țintă specific și crearea unei poziționări diferite pot transforma serviciile unei companii în soluții personalizate pentru diversele nevoi ale clienților.

Modelul Ansoff

Matricea Ansoff explorează opțiunile de creștere ale unei companii, evidențiind patru strategii:

 • dezvoltarea de produse,
 • penetrarea pe piață,
 • dezvoltarea de piață și
 • diversificarea.

Pentru compania mea de servicii de marketing, această matrice poate oferi perspective asupra modului în care să-mi extind portofoliul de servicii, să-mi atrag noi clienți și să explorez piețe noi. În momentul de față abordez atât dezvoltarea de noi produse cât și diversificarea serviciilor existente.

Teoria lui Chaffey

Dave Chaffey a contribuit la teoria marketingului digital, insistând asupra importanței strategiilor digitale într-un mediu online. Integrarea eficientă a marketingului digital, a analizelor web și a comunicării online poate reprezenta un avantaj semnificativ pentru orice companie. Un aspect semnificativ al teoriei lui Chaffey este accentul pus pe analiza și măsurarea performanței în marketingul digital. El promovează utilizarea KPI-urilor (indicatori cheie de performanță) și a analizelor web pentru evaluarea eficacității activităților online.

Chaffey recunoaște dinamica și schimbările frecvente în domeniul digital și subliniază importanța adaptabilității. Organizațiile ar trebui să fie deschise la inovație și să ajusteze continuu strategiile lor digitale pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și schimbările de comportament ale consumatorilor.

Concluzia

Modelele de analiză în marketing reprezintă un cadru conceptual esențial, facilitând evaluarea structurată și precisă a datelor care caracterizează activitatea unei companii și a industriei în care aceasta funcționează. Desigur, SWOT este unul dintre cele mai recunoscute modele, dar pentru o analiză mai aprofundată și complexă, se recomandă abordarea altor modele specifice, precum PESTLE, PORTER, BCG și SWOT 9 Box. Această diversitate de instrumente oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra mediului de afaceri și permite dezvoltarea unei strategii robuste pentru a rămâne competitiv pe piață.

Nu știi cum să derulezi o analiză pentru afacerea ta, însă consideri că ai avea nevoie? Solicită consultanță aici.

Poză: pexels.com/Elijah O’Donnell

Alte articole


Contactează-mă!

0726 368 801

contact@csogeva.ro

CSOG EVA

Despre mine

Susțin afacerile online cu analiză de piață, strategie de marketing, realizarea și scalarea campaniilor de reclamă în Google, Facebook, TikTok. Mă focusez pe obiective utilizând instrumente adecvate și tactici eficiente de creștere.

Home · Politica de confidențialitate
× Cu ce pot sa te ajut?