Politica de confidențialitate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Integrated PPC Marketing SRL este o agenție de marketing digital care oferă servicii de gestionare a campaniilor de reclamă online, a analizelor de piață aferente acestor servicii, precum și cursuri, consultanță și mentorat pentru antreprenori, companii mici si medii in domeniul digital.

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi pe adresa de email: contact@evacsog.ro. Sediul social al companiei se găsește la adresa Str. Ion Ghica, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, societatea fiind înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. 12/753/2021, având CUI 43735430.

Ce date prelucrăm și în ce scop

Datele cu caracter personal pe care ți le solicităm sau le colectăm doar atunci când sunt oferite în mod voluntar, pot fi: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

  • Adresa de e-mail: pentru a-ți trimite detaliile legate de cursurile la care te-ai înscris și noutățile de pe blog (newsletter cu frecvență lunară sau săptămânală, informații suplimentare, contract de studiu, etc.)
  • Prenumele și numele: pentru a personaliza email-urile trimise către tine
  • Numărul de telefon: pentru a te putea contacta in legătură cu solicitarea ta trimisă prin intermediul acestui site

Prin instalarea unor coduri de urmărire a vizitelor de pe website-urile noastre mai colectăm și informații precum IP-ul vizitatorului, locul din care s-a făcut accesarea, ora accesării și informații de utilizare a platformelor gestionate precum paginile accesate, numărul de pagini accesate, timpul petrecut pe platforme, modul de navigare pe website-uri.

Scopurile folosirii acestor date sunt:

  • realizare de activități de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing și publicitate;
  • cercetare de piață;
  • activități administrative și de media;

Integrated PPC Marketing SRL se adresează, în primul rând, persoanelor care au împlinit 18 ani. Te rugăm să nu completezi datele tale cu caracter personal în cuprinsul secțiunilor website-urilor gestionate de către companie dacă ești minor și nu ai acordul părinților/reprezentanților tăi legali în acest sens.

Destinatarii datelor

Pentru funcționarea eficientă a platformelor, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în acest regulament şi să asigure protecţia drepturilor.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

  • Servicii de email – adresa de e-mail;

În cazul în care ne solicitați ca datele cu caracter personal (pe care ni le-ați oferit) să fie șterse, acestea vor fi șterse și de la colaboratori.

Perioada de stocare a datelor

Pentru prelucrările de date în baza consimțământului, vom păstra datele tale până când îți vei retrage consimțământul sau până când primim un răspuns la oferta transmisă către tine, dar nu mai mult de 6 luni de la transmiterea solicitării tale pe acest site. Poți solicita oricând ștergerea datelor tale trimițând un e-mail la adresa contact@evacsog.ro sau dezabonându-te de la newsletter, direct din mesajul transmis.

Drepturile tale în relație cu datele pe care ni le-ai pus la dispoziție

Pentru ca ne-ai acordat consimțământul, te informăm că ai urmatoarele drepturi, pe care le poți exercita oricând trimițând un email la adresa contact@evacsog.ro.

Dreptul de acces – ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că se prelucrează sau nu date tale cu caracter personal; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării;

Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea a datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete pe care ni le-ai oferit;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ai dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit;

Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp solicitată;

Dreptul la portabilitatea datelor– ai dreptul de a primi datele tale într-un format structurat și ai dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;

Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune anumitor prelucrari ale datelor cu caracter personal ce te privesc, cum ar fi prelucrarea în scopul de a primi mesaje publicitare.

Dreptul de a depune o plângere- ai dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal;

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – poți în orice moment să ne soliciți retragerea consințământului de prelucrare a datelor tale.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor de mai sus, ne poți contacta la adresa de e-mail contact@evacsog.ro.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de Integrated PPC Marketing SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Pozele de pe acest site sunt preluate de pe pexels.com.